Novi člani društva

Član društva lahko postanete tako, da podpišete pristopno izjavo (mladoletnim jo morajo podpisati starši oz. skrbniki) in plačate letno članarino, ki znaša za polnoletne 20 € in za mladoletne 5 €.

Pristopne izjave:
– za polnoletne nove člane
– za mladoletne nove člane

Pristopno izjavo lahko oddate vodji posameznega programa ali predsedniku društva. Članarino lahko plačate balagajniku ali vodjem posameznih programov.

Prednosti članov

Kot članu so vam na voljo naslednje prednosti:
– obiskujete lahko eno ali več dejavnosti po lastni izbiri,
– oproščeni ste prijavnine na vseh tekmovanjih, ki jih organizira društvo (razen kjer so denarne nagrade),
– lahko si brezplačno izposodite društveno športno opremo (loparji za tenis, pink ponk, badminton, …) in
– drugo.